Aankooptraject:

Een woning kopen is een belangrijke en niet alledaagse gebeurtenis en vraagt dan ook om een gedegen aanpak. Wij bieden u vakkundige begeleiding bij het vinden en aankopen van uw nieuwe woning. U  vindt uw nieuwe woning wellicht sneller en gemakkelijker en u beperkt het risico van een ‘miskoop’.

 

Wat kunnen wij voor u doen tijdens het aankoopproces?
We beginnen met het vaststellen van uw financiële mogelijkheden en wensen b.v.:

 • heeft u een eigen woning en wat is de verwachte opbrengst daarvan-
 • heeft u al een goed en onafhankelijk hypotheekadvies
 • is Nationale Hypotheek Garantie mogelijk
 • heeft u beschikking over eigen middelen

Als is vastgesteld in welke prijscategorie uw aan te kopen woning gevonden moet worden, vertalen wij uw woonwensen naar een zogeheten ‘zoekprofiel’. Daarin wordt b.v. opgenomen in welke plaats en wijk u wilt wonen, welk type woning uw voorkeur heeft en speciale wensen zoals b.v. het aantal slaapkamers, een garage, een tuin, voorzieningen in de buurt, etc.;
Wij voeren uw gegevens in het VBO-uitwisselingssysteem. Dagelijks ontvangen wij een uitdraai van de woningen die nieuw in de verkoop zijn genomen en die voldoen aan uw wensen. Daarnaast volgen wij het woningaanbod middels ons netwerk en volgen wij het aanbod van woningen op internet;

 

Uw zoekprofiel zetten wij ook uit bij collega makelaars in de regio;
Zodra we een woning vinden die aan uw zoekprofiel voldoet, nemen we contact met u op en voorzien u van de gegevens van de betreffende woning;
Mocht u geïnteresseerd zijn dan maken wij voor u een afspraak voor een bezichtiging;
Wij begeleiden u tijdens de bezichtiging en beoordelen de woning o.a. met betrekking tot:

 • bouwkundige aspecten (staat van onderhoud, verbouwmogelijkheden, etc.)
 • milieu aspecten (verontreiniging, asbest, etc.)
 • juridische aspecten (erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, etc.)
 • bestemmingsplannen (gebruiksmogelijkheden en beperkingen)
 • omgeving (voorzieningen, buren, etc.)
 • Wij adviseren u of een bouwtechnisch onderzoek nodig is (kosten ca. € 350,00);
 • Wij geven een objectieve waardebepaling;
 • Mocht u daarna verder willen gaan met de betreffende woning, dan maken wij voor u de afspraak voor één of meer vervolgbezichtigingen.
  Vervolgens onderhandelen wij, in overleg met u, over de prijs, de datum van aanvaarding en overige voorwaarden om tot een voor u zo gunstig mogelijke aankoop te komen;
  Wij screenen de voorlopige koopakte met de daarbij behorende bijlagen;
 • Wij zorgen voor een goede afwikkeling van de eigendomsoverdracht bij de notaris door:
 • de woning direct voorafgaande aan het transport met u te inspecteren
 • de akte en de nota van afrekening te controleren
 • aanwezig te zijn tijdens de overdracht bij de notaris (doorgaans);

 

Tarief
Voor een volledig aankooptraject is het tarief  1% van de vraagprijs, met een minimum van  € 1250,=
In combinatie met een verkoopopdracht of een hypotheekbemiddeling kan hier korting op worden verleend. Daarnaast betaalt u daadwerkelijk gemaakte kosten b.v. voor het opvragen van gemeentelijke informatie (leges), kadastrale recherche, etc.

 

Gerichte aankoop
Bij een gerichte aankoop heeft u zelf een geschikte woning gevonden. In dat geval kunt u ons inschakelen op het moment dat u de woning (opnieuw) gaat bezichtigen. Onze aankoopbegeleiding begint in dat geval bij begeleiding tijdens de bezichtiging. Het tarief bedraagt in dat geval 0,5% van de vraagprijs met een minimum van € 750,00. Extra kosten b.v. in de vorm van leges worden aan u doorberekend.

 

Tarieven zijn inclusief BTW.